Tag: ສັນຍະກໍາ

15th September 2021 0

ເຕັມສິບໃຫ້ເທົ່າໃດ? ສາວສອງລາວ ບຸ້ງກີ໋ ທຸ່ມເງິນ 1,3ລ້ານບາດ ສັນຍະກໍາໜ້າໃຫ້ຄື ໃໝ່ ດາວິກາ ດາລາໄທ

By Entertain

ເຊື່ອວ່າຫຼາຍຄົນຕ້ອງຮູ້ຈັກ ເນັດໄອດໍ້ຄົນນີ້ແນ່ນອນ ກັບສາວບຸ້ງກີ໋ ພິລາວົງ ເຊິ່ງຜ່ານມາຜູ້ກ່ຽວກໍ່ຈະມີເລື່ອງລາວ ຂ່າວຕ່າງໆ ໃຫ້ໄດ້ຕິດຕາມຢູ່ຕະຫຼອດ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງທີ່ຜູ້ກ່ຽວເຮັດສັນຍະກໍາມາໃໝ່ໆ ຫວັງແປງໜ້າໃຫ້ເປັນຄື ໃໝ່ ດາວິກາ ດາລາໄທ. ເຊິ່ງຈະຄ້າຍຄືຫຼາຍໜ້ອຍປານໃດນັ້ນ ເປັນສິ່ງທີ່ຫຼາຍຄົນຄາດຫວັງລໍຖ້າເບິ່ງ ແລະ ແຕ່ລະຄໍາເຫັນນັ້ນ ກໍ່ແລ້ວແຕ່ບຸກຄົນວ່າຈະກຄິແນວໃດ ແຕ່ແອັດເຊື່ອວ່າອີກເລື່ອງໜຶ່ງທີ່ຫຼາຍຄົນຢາກຮູ້ຄົງຈະໜີບໍ່ພົ້ນ ລາຄາການໂມໝົດໜ້າແບບນີ້ ຊິໝົດເທົ່າໃດ.…

4th March 2021 0

ຄັກສຸດ! ໜຸ່ມຫວຽດນາມ ທຸ້ມເງິນກ້ອນໃຫຍ່ ປ່ຽນໜ້າ ຫຼັງຖືກປະຕິເສດວຽກແຖມເຢາະເຍີ້ຍ ຍ້ອນໜ້າຕາ

By Education

ເອີ້ນໄດ້ວ່າສັນຍະກໍາພິກຊີວິດເລີຍກໍ່ວ່້າໄດ້ ສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ຕິກຕັອກ ຊາວຫວຽດນາມຄົນໜຶ່ງ ເຊິ່ງກໍາລັງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈໃນໂລກໂຊຊຽວ ຫຼັງຜູ້ກ່ຽວໂພສພາບປຽບທຽບຕົນເອງລະຫວ່າງອາດີດກັບປັດຈຸບັນ ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຮູບເຮັດໃຫ້ຊາວເນັດຕົກໃຈເປັນຢ່າງຍິ່ງ ທັ້ງໃບໜ້າ ດວງຕາ, ດັງ, ປາກ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຈົນຕ້ອງເອີ່ຍປາກວ່າປານຄົນລະຄົນ. ຊາຍຄົນດັ່ງກ່າວມີຊື່ວ່າ: ໂດ໋ ວັນ ກ່ວຽນ ໄວ 26ປີ ປັດຈຸບັນເຮັດວຽກເປັນຊ່າງແຕ່ງໜ້າຢູ່ໄຊງ່ອນ ຜູ້ກ່ຽວໃຊ້ເງິນໃນການສັນຍະກໍາທັງໝົດ…