Tag: ສັນຍານເຕືອນບົ່ງບອກຖືກແຮັກເຟສບຸກ

6th January 2020 0

10 ສັນຍານເຕືອນທີ່ບົ່ງບອກວ່າເຟສບຸກຂອງທ່ານກໍາລັງຖືກແຮັກ

By Education

ໃນໂລກສັງຄົມອອນລາຍປັດຈຸບັນນີ້ ປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ເລີຍວ່າ Facebook ມີອິດທິພົນຕໍການໃຊ້ຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງຄົນເຮົາຫຼາຍ, ໂດຍບັນຊີຂອງເຮົານັ້ນໃຊ້ເປັນເຄື່ອງມືຕິດຕໍ່ສື່ສານ ຫຼື ປຽບທຽບເປັນຕົວຕົນຂອງເຮົາເອງທີ່ເຂົ້າໄປຢູ່ໃນໂລກອິນເຕີເນັດ. ດັ່ງນັ້ນ, ເຮົາຈຶ່ງມັກຈະໄດ້ຍິນຂ່າວເລື່ອງການແຮັກບັນຊີເຟສບຸກເພື່ອລັກລອບນໍາຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ຫຼິ້ນໄປໃຊ້ໃນທາງທີ່ບໍ່ດີຢູ່ຕະຫຼອດເວລານັ້ນເອງ. ເຊິ່ງມື້ນີ້ແອັດມິນໄດ້ຮຽບຮຽງເອົາ 10ສັນຍານເຕືອນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນເຟສບຸກ ຫຼື ເຈົ້າຂອງບັນຊີຜູ້ໃຊ້ນັ້ນ ໄດ້ຮູ້ຕົວ ຫຼື ໄຫວຕົວທັນຫາກເກີດສິ່ງຜິດປົກກະຕິຕໍ່ບັນຊີເຟສບຸກຂອງຕົນເອງ ເພື່ອຮີບແກ້ໄຂ ແລະ ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຖືກລັກຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວອອກໄປນໍາໃຊ້ໃນທາງທີ່ບໍ່ດີ. ເຊິ່ງ…