Tag: ສາກມືຖື

30th December 2019 0

ສາກມືຖືຢ່າເຮັດສິ່ງນີ້ ຖ້າບໍ່ຢາກໃຫ້ແບັດເສື່ອມໄວ+ອັນຕະລາຍ

By Admin

ທຸກວັນນີ້ສະມາດໂຟນ ໄດ້ເຂົ້າມາເປັນປັດໄຈທີ5 ໃນການດຳລົງຊີວິດແລ້ວ, ບາງຄົນເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳກໍ່ຕ້ອງມີມືຖືບໍ່ດັ່ງນັ້ນຄົງຖ່າຍບໍ່ອອກ ການກະທຳເຫຼົ່ານີ້ອາດມີຜົນເຖິງສາຍຕາຂອງເຈົ້າຂອງໃນໄລຍະຍາວໄດ້ແຕ່ກໍ່ບໍ່ໄດ້ວ່າກັນ ແຕ່ການສາກແບັດທີ່ຜິດວິທີນີ້ມີອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດ ມື້ນີ້ແອັດໄດ້ລວບລວມສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດ! 1. ເວລາສາກແບັດພະຍາຍາມຢ່າໃຫ້ເຕັມ 100% ຕະຫຼອດເພາະຈະເຮັດໃຫ້ແບັດເສື່ອມໄວ ຖ້າຈະໃຫ້ດີຄວນໃຫ້ຢູ່ລະຫວ່າງ 90% ພໍດີງາມ 2. ຢ່າລໍຖ້າແບັດໝົດຈິ່ງຄ່ອຍສາກ ເຈົ້າຂອງໂທລະສັບຄວນສັງເກດຖ້າແບັດລົງຕ່ຳກວ່າ 30% ຕ້ອງສາກໄວ້ເລີຍ 3.…