Tag: ສາວນ້ອຍຂາຍພວງມາໄລ

7th March 2020 0

ເດັກນ້ອຍຂາຍພວງມາໄລ ຊີວິດປ່ຽນມີຜູ້ໃຫ້ໂອກາດເດີນຕາມຄວາມຝັນໃນວົງການບັນເທີງ

By Education

ນັບວ່າເປັນເລື່ອງທີ່ກໍາລັງເປັນກະແສແຮງພໍສົມຄວນສໍາລັບເລື່ອງລາວຂອງສາວນ້ອຍຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານ ນ້ອງແຈ໋ວແຫວ ເດັກນ້ອຍຂາຍພວງມາໄລຜູ້ມີໃຈຮັກໃນວຽກງານຂອງວົງການບັນເທີງ ທີ່ມີແມວມອງເບິ່ງເຫັນຄວາມສາມາດຈາກທ່າທາງການໂພສທ່າມັດຜົມຢູ່ແຄມທາງຂະນະທີ່ລໍຖ້າຂາຍພວງມາໄລ ເຮັດໃຫ້ນ້ອງຈະໄດ້ມີໂອກາດເດີນຕາມຫາຄວາມຝັນນັ້ນກໍ່ຄືການເປັນນາງແບບ ໂດຍມີດາລາດັງຂອງໄທ ອໍ້າ ພັດຊະລາພາ ເປັນຮໄອດອລ. ເລື່ອງລາວຂອງນ້ອງແຈ໋ວແຫວຖືກແຊອອກມາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພາບທ່າໂພສມັດຜົມທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງເຮັດໃຫ້ຄູສອນການສະແດງ, ສອນເດີນແບບ ອຸບ ວິລິຍະ ເຫັນໄດ້ສິ່ງທີ່ເຊື່ອງຊ້ອນຢູ່ໃນໂຕນ້ອງ ແລະ ດຶງມັນອອກມາຜ່ານການຖ່າຍແບບຄັ້ງທໍາອິດໃນຊີວິດຂອງນ້ອງ ເຊິ່ງຜົນປາກົດອອກມາ ເປັນໄປໄດ້ຢ່າງໜ້າພໍໃຈ. ຂະນະດຽວກັນຄູອຸບຍັງໄດ້ໃຫ້ສໍາພາດກັບຂ່າວໄທລັດທີວີວ່າ:…