Tag: ສູດປູກເຫັດເຟືອງດ້ວຍຕົ້ນກ້ວຍ

24th February 2020 0

ລອງເລີຍ! ປູກເຫັດເຟືອງດ້ວຍຕົ້ນກ້ວຍ ປູກງ່າຍ ແຖມໄດ້ດອກໃຫຍ່

By Education

ການເພາະປູກເຫັດເຟືອງບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຍາກ ແລະ ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງລົງທຶນຫຼາຍສະເໝີໄປ ຫຼາຍຄົນຢາກເຮັດແຕ່ບໍ່ມີພື້ນທີ່, ບໍ່ມີວັດສະດຸໃນການເພາະປູກ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລົ້ມເລີກຄວາມຕັ້ງໃຈ, ມື້ນີ້ແອັດມິນຈະຂໍນໍາສະເໜີວິທີປູກເຫັດເຟືອງແບບງ່າຍໆ ໂດຍໃຊ້ວັດສະດຸທີ່ຫາໄດ້ຕາມທ້ອງຖິ່ນນັ້ນກໍ່ຄື ຕົ້ນກ້ວຍ ແລະ ວິທີນີ້ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ພື້ນທີ່ຫຼາຍ ບໍ່ຕ້ອງເຮັດໂຮງເຮືອນ ທີ່ສໍາຄັນໄດ້ເຫັດດອກໃຫຍ່ ເຮັດກິນເອງກໍ່ແຊບ ເຮັດຂາຍກໍ່ໄດ້ລາຄາດີນໍາອີກ. ວັດຖຸທີ່ຕ້ອງກຽມ: ຕົ້ນກ້ວຍອ່ອນ ຫຼື ຜັກຕົບກໍ່ໄດ້; ແປ້ງເຂົ້າຈ້າວ…