Tag: ສູນການຄ້າລາວ-ໄອເຕັກ

23rd February 2020 0

ຄວາມຄືບໜ້າການສ້າງສະຖານີລົດເມນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທີ່ສູນການຄ້າລາວ-ໄອເຕັກ 

By Entertain

ຄືບໜ້າຫຼາຍແລ້ວ ການສ້າງສະຖານີລົດເມນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທີ່ສູນການຄ້າລາວ-ໄອເຕັກ ພາຍຫຼັງທີ່ມີການລົງນາມສ້າງສະຖານີລົດເມນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທີ່ສູນການຄ້າລາວ-ໄອເຕັກ ໃນວັນທີ 19 ທັນວາ 2019. ລ່າສຸດໃນວັນທີ 23 ກຸມພາ 2020 ໄດ້ມີການເຜີຍພາບການກໍ່ສ້າງເຫັນວ່າມີຄວາມຄືບໜ້າຫຼາຍ. ຕາມການຄາດຄະເນຂອງໂຄງການ ຈະສຳເລັດການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສາມາດເປີດນຳໃຊ້ໄດ້ພາຍໃນເວລາ 18 ເດືອນ.…