Tag: ສ້າງຫ້ອງນໍ້າດ້ວຍປູນຊີເມັນ

2nd March 2020 0

ໄອເດຍດີ! ສ້າງຫ້ອງນໍ້າດ້ວຍປູນຊີເມັນແບບໃໝ່

By Entertain

ດຽວນີ້ນັກອອກແບບນັບມື້ນັບເກັ່ງ ແລະ ມັກມີແບບຕ່າງໆທີ່ແປກໃໝ່, ງາມຕາມຍຸກຕາມສະໄໝ ບໍ່ວ່າຈະເປັນແບບຮ້ານ, ເຮືອນ, ຫ້ອງການ, ຫ້ອງນອນ ຫ້ອງຕ່າງໆ ອັນມີລວດລາຍ, ແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ ດັ່ງການສ້າງຫ້ອງນໍ້າ ໂດຍທົ່ວໄປເຮົາຈະເຫັນເປັນຫ້ອງສີຫຼ່ຽມ ແຕ່ມື້ນີ້ແອັດມິນນໍາເອົາແບບຫ້ອງນໍ້າທີ່ເຮັດດ້ວຍປູນຊີເມັນ ເປັນໂອງ ເປັນວົງມົນມາຝາກຕາມຮູບ ເປັນແບບທີ່ບໍ່ຄ່ອຍເຫັນ ເຊິ່ງສາມາດເຮັດໄດ້ງ່າຍໆ ຈະມຸງຫຍ້າ ຫຼື…