Tag: ຫຼວງນໍ້າທາ ໄດ້ຮັບລາງວັນໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ

11th February 2020 0

ດີໃຈນໍາ ! ຫຼວງນໍ້າທາ ໄດ້ຮັບລາງວັນໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ

By Entertain

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14-17 ມັງກອນ 2020 ເນື່ອງໃນໂອກາດງານມະຫາກໍາທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 23 ແລະ ກອງປະຊຸມປິ່ນອ້ອມ ອາຊຽນ +3 ( ສປ ຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ສ. ເກົາຫຼີ) ທີ່ ປະເທດ…