Tag: ຫ້າມຈອດລົດເທິງທາງຍ່າງ

28th February 2020 0

ຄບຕ ອອກແຈ້ງການ ຫ້າມຈອດລົດຕາມສະຖານທີ່ເຫຼົ່ານີ້ ເດັດຂາດ

By Education

ເກືອບກາຍເປັນເລື່ອງປົກກະຕິໄປແລ້ວສໍາລັບການຈອດລົດຊະຊາຍ ຕາມສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີປ້າຍຫ້າມ ແຕ່ບາງຄັ້ງກໍ່ມີຄົນຝ່າຝືນ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນແມ່ນຈອດຕັນທາງຍ່າງເຮັດໃຫ້ຄົນທີ່ເດີນທາງດ້ວຍການຍ່າງສັນຈອນໄປມາ ເກືອບບໍ່ມີທາງທຽວ, ຮ້າຍແຮງໄປກວ່ານັ້ນກໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດມີອຸບັດເຫດຕ່າງໆນໍາອີກ ແຕ່ຫຼ້າສຸດ ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານຕົວເມືອງວຽງຈັນ ອອກແຈ້ງການຫ້າມຈອດລົດຊະຊາຍຕາມເຂດຫວງຫ້າມເດັດຂາດ ເຊິ່ງຫວັງວ່າທຸກຄົນຈະປະຕິບັດຕາມ. ອີງຕາມແຈ້ງການດັ່ງກ່າວ ທີ່ລະບຸວ່າ ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການຕົວເມືອງວຽງຈັນ ຂໍຮຽນແຈ້ງມາຍັງບັນດານັກຂັບຂີ່ລົດໃຫ່ຍຮັບຊາບທົ່ວເຖິງກັນແລະປະຕິບັດດັ່ງນີ້: 1…