Tag: ອອກແຮງງານລວມ

26th February 2020 0

ການອອກແຮງງານລວມທີ່ໜ້າເອົາເປັນແບບຢ່າງ

By Education

ຫຼາຍຄົນເບິ່ງຄືກັນບໍເວລາເຫັນພາບການອອກແຮງງານລວມແລ້ວມີແຕ່ຄົນເຮັດຈົບໆງາມໆ ຍິງໃສ່ຂັດຊູ ຊາຍໃສ່ຂັດມັນ ຈັບຖົງຢາງຍ່າງເລາະພໍເປັນພິທີ ບາດມາເບິ່ງເມືອງອາດສະພອນເພິ່ນ ຫົວໜ້າລູກນ້ອງ ປະຊາຊົນພ້ອມກັນລົງເຮັດບ່ອນເບົາໃຊ້ຄົນ ບ່ອນໜັກໃຊ້ກົນຈັກ ເຮັດແລ້ວໃຫ້ເຫັນການປ່ຽນແປງທີ່ຊັດເຈນ! ແອັດຊື່ນໃຈນຳຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ນຳພາແບບນີ້ຄວນສົ່ງເສີມໃຫ້ໃຫຍ່ຂຶ້ນໄປອີກ ແລະທີ່ສຳຄັນຕ້ອງເຮັດເປັນປະຈຳ ບໍ່ຄວນໃຫ້ເປັນເນື່ອງໃນໂອກາດໃດໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ ຖ້າເຮັດໄດ້ບ້ານເມືອງເຮົາຈະເລີນໄວແນ່ນອນ. ເຊິ່ງໃນວັນທີ 21 ກຸມພາ 2020 ນີ້ ບັນດາທ່ານການນຳຂອງເມືອງອາດສະພອນ ໄດ້ນໍາພາພະນັກງານຫ້ອງການອ້ອມຂ້າງເມືອງ…