Tag: ອະຊີວະສຶກສາ

23rd December 2019 0

ເລັ່ງປັບປຸງຂະແໜງອະຊີວະສຶກສາ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາບໍ່ມີວຽກເຮັດງານທໍາ

By Education

ເພື່ອເລັ່ງໃສ່ປັບປຸງຂະແໜງ ອະຊີວະສຶກສາ ພ້ອມແກ້ໄຂການບໍ່ມີວຽກເຮັດງານທຳ ກະຊວງສຶກສາໄດ້ເນັ້ນໃສ່ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແນໃສ່ນັກສຶກສາທີ່ຈົບໄປສາມາດປະກອບອາຊີບໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ ເປັນຕົ້ນ ຊ່າງຕັດຫຍິບ, ການຊ່າງ, ສ້ອມແປງ, ປຸງແຕ່ງອາຫານ, ເສີມສວຍ, ການປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ. ທ່ານ ນາງ ແສງເດືອນ ຫຼ້າຈັນທະບູນ ລັດທະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ…