Tag: ອິນເດຍ ປິດປະະເທດ

14th March 2020 0

ມາອີກໜຶ່ງ! ອິນເດຍ ປະຕິບັດມາດຕະການເດັດຂາດ ປະກາດປິດປະເທດ ປ້ອງກັນໂຄວິດ-19

By Education

ວັນທີ 12 ມີນາ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ, ອິນເດຍ ປະກາດຍົກລະດັບມາດຕະການປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ດ້ວຍການສັ່ງຫ້າມຄົນຕ່າງຊາດເຂົ້າປະເທດ ແລະ ລະງັບວີຊ່າທ່ອງທ່ຽວທັງໝົດ ພາຍຫຼັງຍອດຜູ້ຕິດເຊື້ອພາຍໃນປະເທດເພີ່ມເປັນ 60ລາຍ ແລະ ອົງການອະນາໄມໂລກປະກາດໃຫ້ຍົກລະດັບການແຜ່ລະບາດໄປທົ່ວໂລກ(pandemic). ການປະກາດມາດຕະການດັ່ງກ່າວ ອອກມາຫຼັງການປະຊຸມເລັ່ງດ່ວນລະຫວ່າງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ກະຊວງອື່ນໆອີກ…