Tag: ອິນເຕິເນັດ

13th December 2019 0

ບໍລິສັດ “GMO-Z.com Lao” ພ້ອມໃຫ້ບໍລິການດ້ານເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດໃນລາວ

By Admin

ບໍລິສັດ GMO-Z.com Lao ຈຳກັດ ແມ່ນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນລະຫວ່າງບໍລິສັັດ GMO Internet ແລະ ກຸ່ມບໍລິສັດ AMZ (AMZ Group) ຊຶ່ງໄດ້ມີພິທີເປີດໂຕ ແລະ ເລີ່ມດໍາເນີນທຸລະກິດຢ່າງເປັນທາງການໃນ ວັນທີ 19 ພະຈິກ 2019 ຜ່ານມາ…