Tag: ອິສລາເອວ

15th March 2020 0

ອິສລາເອວ ສຳເລັດການຜະລິດວັກຊິນປ້ອງກັນໂຄວິກແລ້ວ ຕໍ່ຈາກນີ້ຄືທົດລອງໃຊ້

By Education

  ໜັງສືພິມທາງການຂອງອິສລາເອວ ລາຍງານຂ່າວແຈ້ງວ່າທີມນັກວິທະຍາສາດຈາກສະຖາບັນເພື່ອການວິໄຈທາງຊີວະວິທະຍາ(ໄອຊີອາ) ໃນສັງກັດກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສາມາດພັດທະນາວັກຊິນສຳລັບປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອໂວິດ-19 ສຳເລັດສົມບູນແລ້ວ ຈາກນີ້ກ້າວສູ່ຂັ້ນຕອນທົດລອງ. ຂ່າວລະບຸອີກວ່າ ທີມນັກວິໄຈສາມາດທຳຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ກົນໄກທາງຊີວະວິທະຍາ ແລະຄຸນນະພາບຂອງໄວຣັສສາຍພັນນີ້ໄດ້ແລ້ວ ເຊິ່ງສາມາດເພີ່ມຂີດຄວາມສາມາດໃນການວິເຄາະໂລກ ແລະຊ່ວຍໃນການແອນຕິບໍດີ ສຳລັບຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອນອກເໜືອຈາກການນຳໄປໃຊ້ໃນຜະລິດຕະພັນວັກຊິນ ເພື່ອປ້ອງກັນສຳລັບຜູ້ທີ່ຍັງບໍ່ທັນຕິດເຊື້ອອີກດ້ວຍ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມລາຍງານຂ່າວລະບຸວ່າ: ຕາມຂະບວນການພັດທະນາວັກຊີນນັ້ນ ວັກຊິນທີ່ພັດທະນາອອກມານີ້ຍັງຈຳເປັນຕ້ອງຜ່ານຂັ້ນຕອນການທົດລອງອີກຈຳນວນໜຶ່ງ ເຊິ່ງອາດຕ້ອງໃຊ້ເວລາໄປອີກຫຼາຍເດືອນ ເລີ່ມຈາກທົດລອງໃຊ້ໃນສັດ ຕໍ່ດ້ວຍການທົດລອງໃຊ້ໃນຄົນ ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າບໍ່ມີຜົນຂ້າງຄຽງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຈິ່ງຈະໄດ້ຮັບການຍອມຮັບວ່າມີປະສິດທິພາບ…