Tag: ຮັບທະຫານໃໝ່

5th March 2020 0

ຊາວໜຸ່ມ 137ຄົນ ອໍາລາຄອບຄົວກ້າວຂາສູ່ການປະຕິບັດພັນທະພົນລະເມືອງລາວ

By Education

ໃນວັນທີ 4 ມີນາ 2020 ນີ້ ກອງບັນຊາການທະຫານແຂວງສະຫວັນະເຂດ ໄດ້ຈັດພິທີສົ່ງຊາວໜຸ່ມຈຳນວນ 137 ຄົນ ທີ່ສະຫມັກໃຈເຂົ້າຮັບໃຊ້ປະເທດຊາດ ແລະ ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍພັນທະຂອງພົນລະເມືອງລາວນັບແຕ່ອາຍຸ 18 ປີຂື້ນໄປຕ້ອງເຂົ້າຮັບໃຊ້ຊາດ, ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານຂອງທ່ານ ພັນໂທ ຄຳເພັດ ສຸລິຍະວົງ ຄະນະພັກ ຮັກສາການຫົວໜ້າການທະຫານກອງບັນຊາການທະຫານແຂວງສະຫວັນະເຂດ,…