Tag: ຮັບມືກັບໄພພິບັດໄວ້

27th December 2019 0

ຊາວເມືອງສະໜາມໄຊ ຮຽນຮູ້ວິທີຮັບມືກັບໄພພິບັດໄວ້

By Entertain

ອົງການກາແດງລາວໄດ້ຖ່າຍຖອດບົດຮຽນ   ການກູ້ໄພສຸກເສີນ, ພາຍໃຕ້ໂຄງການຟື້ນຟູຫຼັງໄພພິບັດ, ເມືອງ ສະໜາມໄຊ ແຂວງ ອັດຕະປື ໃຫ້ແກ່ຄະນະກຳມະການຕອບໂຕ້ໄພພິບັດຂັ້ນບ້ານທີ່ຢູ່ລຽບຕາມລ້ອງແມ່ນ້ຳເຊກອງ, ເຊປຽນ ເຊີ່ງມີ: ບ້ານ ຫາດອຸດົມໄຊ, ບ້ານຫີນສົມບັດ, ບ້ານຕະເງົາ, ບ້ານຫາດຍາວ ແລະ ບ້ານສົ້ມປ່ອຍ. ພ້ອມທັງໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບວຽກງານໄພພິບັດແກ່ຄູ-ອາຈານ ແລະ ນ້ອງນັກຮຽນ…