Tag: ຮັບລັດຖະກອນ

25th February 2020 0

ຂ່າວດີມີຈໍານວນຈໍາກັດ! ຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກປະກາດຮັບສະໝັກລັດຖະກອນ 8ຕໍາແໜ່ງ

By Education

ນັບວ່າເປັນຂ່າວດີສໍາລັບນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ ຫຼື ຫຼາຍໆຄົນທີ່ລໍຖ້າໂອກາດເຮັດວຽກນໍາລັດ ໂດຍຫຼ້າສຸດກົມຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ ຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກ ປະກາດຮັບສະໝັກ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈສະໝັກເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນ ຈໍານວນ 8ຄົນ ໃນຫຼາຍສາຂາ. ດ້ານສາຂາວິຊາທີ່ຕ້ອງການມີ ໄອທີ ຫຼື ໂປຣແກຣມເມີ(ມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານເຕັກນິກຄອມພິວເຕີ ແລະ ສາມາດສ້ອມແປງຄອມພິວເຕີໄດ້), ການພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ນິຕິສາດ(ກົດໝາຍອາຍາ, ກົດໝາຍທຸລະກິດ ແລະ…