Tag: ຮັບອາສາສະຫມັກກູ້ໄພ ສະຫວັນນະເຂດ

1st January 2020 0

ເພື່ອຈັດຝືກອົບຮົມປະຖົມພະຍາບານ ເປີດຮັບອາສາສະຫມັກກູ້ໄພ ສະຫວັນນະເຂດຊຸດໃຫ່ມປີ 2020

By Entertain

ເປີດຮັບອາສາສະຫມັກກູ້ໄພ ສະຫວັນນະເຂດຊຸດໃຫ່ມປີ 2020 ເພື່ອຈັດຝືກອົບຮົມປະຖົມພະຍາບານ ໂອກາດດີສໍາລັບໃຜທີ່ມກການເປັນອາສາ ໂດຍສະເພາະການເປັນກູ້ໄພແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ອີງຕາມວຽກງານຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການຂະຫຍາຍຈຸດປະຈຳການແຕ່ລະຕົວເມືອງ ແຕ່ລະເຂດ, ຂອງຫນ່ວຍກູ້ໄພສະຫວັນນະເຂດ ອີງຕາມມະຕິຕົກລົງເຫັນດີ ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານມູນນິທິ ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. ທາງມູນນິທິອາສາຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພສະຫວັນນະເຂດມີຄວາມຕ້ອງການຮັບສະໝັກອາສາເພີ່ມໃນຈຳນວນບໍ່ຈຳກັດ ສາມາດມາລົງລາຍຊື່ ເພາະປະຈຸບັນທາງອົງກອນກູ້ໄພ ສະຫວັນນະເຂດ ພວກເຮົາກຳລັງ ຂະຫຍາຍການຊ່ວຍເຫຼືອ…