Tag: ຮຸ່ນດີ

1st March 2020 0

ວັດແທກຄວາມຮຸ່ນດີຕາມແບບສະບັບສາວຈີນ ມາໃໝ່ກັບການພັນສາຍຟັງຫູໃສ່ໜ້າທ້ອງ

By Entertain

ຄົງບໍ່ແມ່ນເລືອກແປກຫຍັງທີ່ຫຼາຍໆຄົນຈະມັກຫຸ່ນດີ, ຢາກຫຸ່ນດີ ພຽວ ແອວນ້ອຍ ແອວກິ່ວ ໂດຍສະເພາະສາວໆ ແຕ່ຈະຮູ້ໄດ້ຈັ່ງໃດລະວ່າຕອນນີ້ເຮົາຫຸ່ນດີແລ້ວ ເຮົາຄົງເບິ່ງຈາກການຮອບແອວເອົາ ໂດຍສະເພາະຊາວຈີນ ພວກເຂົາມີເທນການວັດຄວາມຜອມດ້ວຍວິທີທີ່ເຮົາອາດບໍ່ເຄີຍເຮັດມາກ່ອນ ພັນຮອບແອວດ້ວຍ ສາຍຫູຟັງ ສາວໆລອງເຮັດເບິ່ງເດີ້ ບາງຄົນກໍເອົາອັນອື່ນມາພັນແທນ ບາງຄົນກໍ 55 ແລະ ນີ້ບໍ່ແມ່ນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ສາວຈີນ ວັດແທກຄວາມຫຸ່ນດີຂອງຕົນ ເພາະກ່ອນໜ້ານີ້ສາວໆມີວິທີວັດແອວ,…