Tag: ຮຽນຕ່າງປະເທດ

25th December 2019 0

ຢາກໄປຮຽນຕ່າງປະເທດ ສະໝັກເອງໄດ້ຢ່າຫຼົງເຊື່ອກຸ່ມຄົນບໍ່ດີສວຍໂອກາດ

By Entertain

ເຊື່ອວ່າຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນສັງຄົມອອນລາຍຈະປະກົດເຫັນເລື້ອຍກ່ຽວກັບການປະກາດແລ່ນທຶນໃຫ້ໄປຮຽນຕໍ່ຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ສປ ຈີນ ທີ່ຜ່ານມາຫຼາຍຄົນກໍ່ຍອມຈ່າຍເງິນຊື້ທຶນເພື່ອໄປຮຽນຕໍ່ ແລະກໍ່ໄດ້ສົມໃຈ ສ່ວນອີກຈຳນວນໜຶ່ງກໍ່ເສຍເງິນໄປແບບຟຣີໆ ສ້າງໜີ້ໃຫ້ພໍ່ແມ່ບັນຫານີ້ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນຈົ່ງມີສະຕິກັ່ນຕອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃຫ້ດີ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງກຸ່ມຄົນສວຍໂອກາດ. ພາບປະກອບ ປັດຈຸບັນສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ແມ່ນແຜ່ກະຈາຍຂໍ້ມູນເລື່ອງລາວຕ່າງໆໄວ ແລະ ຫຼາກຫຼາຍ ເຊິ່ງຖ້າເຮົາບໍ່ກັ່ນຕອງເບິ່ງດີໆ ອາດບໍ່ຮູ້ວ່າຂໍ້ມູນທີ່ເຮົາໄດ້ຮັບນັ້ນແມ່ນຄວາມຈິງແທ້ຫຼາຍນ້ອຍສ່ຳໃດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເລື່ອງໄປຮຽນຕໍ່ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ທີ່ອາດມີກຸ່ມຄົນບໍ່ຫວັງດີຕົວະຕົ້ມ ສ້າງຄວາມສັບສົນວຸ້ນວາຍ ເກີດການເຂົ້າໃຈຜິດກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.…