Tag: ຮຽນພາສາອັງກິດ

12th March 2020 0

ຮຽນພາສາອັງກິດ ຫຼັກສູດທີ່ທັນສະໄໝ ຮຽນບໍ່ໜ້າເບື່ອ ທີ່ Wise Builder English Center

By Entertain

ເປີດເທີມໃໝ່✅ ຫຼັກສູດໃໝ່ລ້າສຸດ ຕ້ອງລອງ! ມາພ້ອມກັບໂອກາດດີ ມີຈຳນວນຈຳກັດ!!!! “Just For You!”✨ Free Student Book + Mobile App ມູນຄ່າ 150,000ກີບ ລົງທະບຽນຮຽນແລ້ວຮັບປື້ມທັນທີ, ສຳລັບນັກຮຽນເກົ່າຂອງ Wise Builder…