Tag: ຮຽນຟຣີ

7th October 2021 0

ຄວາມສາມາດສ້າງການຮຽນຮູ້ໄດ້ ນ້ອງນໍ້າໃສສາວນ້ອຍໄວ 4 ປີ ໄດ້ຮັບທຶນຮຽນໂຮງຮຽນນາໆຊາດ ຈົນຈົບ ມໍ7

By Entertain

ຮູ້ຈັກອີກໜຶ່ງຄົນເກັ່ງແຈ້ງເກີດແຕ່ນ້ອຍ ນ້ອງ ນໍ້າໃສ (ສຸນິດາ ທຸມມະລີ ) ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາຮຽນຟຣີຕັ້ງແຕ່ ອານຸບານຈົນຈົບມໍ 7 ຢູ່ທີ່ໂຮງຮຽນນານາຊາດ The Australian International School (AIS International school) ນ້ອງນໍ້າໃສ ເກີດວັນທີ 12…

11th August 2020 0

ທຶນຮຽນຟຣີ ພ້ອມຫໍພັກ ແລະ ເບ້ຍລ້ຽງ ລໍຖ້າຢູ່! ສະໝັກດ່ວນ ພິເສດຈົບພຽງປ 5 ມີສິດໄດ້ທຶນນີ້ເຊັ່ນກັນ

By Education

ນັບວ່າເປັນຂ່າວດີອີກໜຶ່ງເລື່ອງລາວ ໃນຊ່ວງວິກິດໂຄວິດ-19 ແບບນີ້, ໂດຍວິທະຍາໄລເຕັກນິກແຂວງວຽງຈັນ ປະກາດຮັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເຝິກອົບຮົມໃນ 4 ສາຂາຮຽນ ໃນຈໍານວນ 90ຄົນ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຍັງ ແຖມມີຫໍພັກ ແລະ ເບ້ຍລ້ຽງໃຫ້ນໍາອີກ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ຜູ້ທີ່ຈົບປະຖົມຂຶ້ນໄປ(ປ 5) ແລະ ຍັງບໍ່ມີອາຊີບເຮັດ. ປູກເຫັດ ອີງຕາມແຈ້ງການຂອງວິທະຍາໄລເຕັກນິກແຂວງວຽງຈັນ ເຜີຍແຜນການຮັບນັກຮຽນໂຄງການ…

1st January 2020 0

ດີແທ້ ! ຈົບພຽງຊັ້ນປະຖົມ ກໍສາມາດຮຽນໄດ້ ຟຣີໆເລີຍ

By Entertain

ຂ່າວດີໆສໍາລັບອານາຄົດຂອງຊາດ ແລະ ຖືວ່າເປັນຂ່າວດີຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ 2020 ສຳລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ຮຽນຕໍ່ຊັ້ນມັດທະຍົມ ແຕ່ມີໃບປະກາດຈົບຊັ້ນປະຖົມ ເພາະທາງວິທະຍາໄລວຽງຈັນພັດທະນາອາຊີບ, ມີທຶນຮຽນໄລຍະສັ້ນ 3 ເດືອນ ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃດໆທັງໝົດ ແລະ ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບທາງວິທະຍາໄລ ຍັງຊອກວຽກໃຫ້ເຮັດພ້ອມ. ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າດັ່ງກ່າວປະກອບມີ 2 ສາຂາອາຊີບ ຄື: ວິຊາ ການໂຮງແຮມ…