Tag: ຮ້ານອາຫານ ຊ້າງແກ້ວ

18th February 2020 0

ພາໄປແນ່ ວິວງາມຫຍັງປານນັ້ນ ! ຮ້ານອາຫານ ຊ້າງແກ້ວ ເມືອງຄູນ ແຂວງຊຽງຂວາງ

By Entertain

ປັດຈຸບັນລາວເຮົາມີຫຼາຍສະຖານທີ່ທ່ງທ່ຽວ, ພັກຜ່ອນທີ່ໜ້າສົນໃຈ ເລືອກໄດ້ຕາມສະຕາຍມັກໃຜມັນ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນທາງດ້ານທໍາມະຊາດ, ປະຫວັດສາດ, ສະຖານທີ່ເກ່າແກ່, ບ່ອນຫຼິ້ນ, ບ່ອນກິນ, ບ່ອນງາມໆທີ່ຊວນໃຫ້ໄປສໍາຜັດ. ດັ່ງສະຖານທີ່ນີ້ທາງພາກເຫຼືອ ແຂວງຊຽງຂວາງ ສໍາລັບໃຜທີ່ມັກຮັກໃນມຸມທີ່ຖ່າຍຮູບ, ມຸມອ໊າດໆ ແນະນໍາເລີຍ “ຮ້ານອາຫານ ຊ້າງແກ້ວ” ງາມ ນີ້ຂະໜາດເຫັນພຽງພາບບອກເລີຍວ່າງາມຄັກສຸດໆ, ທາງຮ້ານບອກວ່າ ຍິນດີຕ້ອນຮັບ,…