Tag: ເຈົ້າເມືອງແອດ

11th April 2020 0

ຊົມເຊີຍ! ເຈົ້າເມືອງເມືອງແອດ ລົງຕະຫຼາດແຈກຜ້າອັດປາກ-ດັງໃຫ້ປະຊາຊົນ

By Education

ໃນສະພາບທີ່ປະເທດຊາດບ້ານເມືອງກໍາລັງພົບວິກິດແບບນີ້ ການຊ່ວຍເຫຼືອ, ການແບ່ງປັນນໍ້າໃຈເລັກນ້ອຍຈາກສັງຄົມຄືສິ່ງຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ທຸກຄົນຕ້ອງການ, ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ຫາກໄດ້ນໍ້າໃຈນັ້ນຈາກຜູ້ນໍາ, ຜູ້ທີ່ເປັນແກ່ນສານຫຼັກໃຫ້ກັບຂົງເຂດຕ່າງໆ ມັນຄືກໍາລັງໃຈທີ່ດີອັນສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຫ້ປະຊາຊົນວ່າເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ຖືກປະປ່ອຍຖິ້ມແນ່ນອນ. ຫຼ້າສຸດ ໃນຕອນແລງວັນທີ 10 ເມສາ 2020 ຜ່ານມາ ທ່ານເຈົ້າເມືອງໆແອດ ແຂວງຫົວພັນ ນໍາໂດຍທ່ານ ທອງສຸກ ສົມພາວັນ  ໄດ້ລົງແຈກຢາຍຜ້າອັດປາກອະນາໄມໃຫ້ມວນຊົນ ແລະ…