Tag: ເປີດ 4ວິທີ ອະນາໄມເຄື່ອງໃຊ້

18th March 2020 0

ຄວນຮູ້ໄວ້! 4ວິທີອະນາໄມເຄື່ອງໃຊ້ໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກໂຄວິດ-19

By Education

ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ນັບມື້ຍິ່ງຮຸນແຮງຂື້ນຢູ່ຫຼາຍປະເທດໃນທົ່ວໂລກ ແຕ່ທັງນີ້ທັງນັ້ນ ຂໍ້ສັນນິຖານຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນເຊື່ອວ່າເຊື້ອໄວຣັດຊະນິດນີ້ ບໍ່ທົນຕໍຄວາມຮ້ອນ ເຊິ່ງເອີ້ນໄດ້ວ່າອາດເປັນຂ່າວດີຂອງບ້ານເຮົາ ທີ່ມີພູອາກາດຮ້ອນເປັນພື້ນຖານ ແລະ ໄລຍະນີ້ ກົມອຸຕຸ ກໍ່ໄດ້ອອກແຈ້ງການ ວ່າອາທິດນີ້ອາກາດຈະຮ້ອນອົບເອົ້າຫຼາຍ ແລະ ເຊື່ອວ່າຫຼາຍທ່ານຈະຮູ້ສຶກດີໃຈກັບການເຂົ້າສູ່ລະດູຮ້ອນເປັນພິເສດ. ອີງຕາມການລາຍງານຂອງສື່ໄທ ທີ່ອ້າງອີງຂໍ້ມູນມາຈາກ ສໍານັກງານຫຼັກປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ ໄດ້ແຊພາບ ອິນໂຟກຣາຟຟິກ ຂອງຄະນະແພດສາດ…