Tag: ເພສບຸກ

2nd January 2020 0

ບໍລິການໂຊຊຽວມີເດຍ ໃຫ້ດີຂຶ້ນ ດ້ວຍການປັບປຸງ 4 ວິທີເຫຼົ່ານີ້

By Admin

ສະບາຍດີປີໃໝ່2020 ເຊິ່ງເປັນອີກປີທີ່ວົງການໄອທີແລະ ໂຊຊຽວມີເດຍ ຈະເຂົ້າມາມີບົດບາດໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ແລະການພົວພັນສັງຄົມ ແລະ ທຸລະກິດ ຫຼາຍຂຶ້ນ . ດັ່ງນັ້ນການຮຽນຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈພຶດຕິກຳຂອງຜູ້ບໍລິໂພກຖືວ່າມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ. ທ່ານຮູ້ບໍວ່າທຸກວັນນີ້ການຕອບກັບຜ່ານຊ່ອງທາງໂຊຊຽວມີເດຍ ສາມາດສ້າງໃຫ້ເຕີບໂຕ ແລະ ສາມາດທຳ ລາຍທຸລະກິດ ໄດ້ໃນເວລາດຽວກັນ ຫາກທ່ານບໍ່ຕອບສະໜອງຕໍ່ບໍລິການລູກຄ້າໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ ໂອກາດ…