Tag: ເພື່ອຄວບຄຸມໂລກໄວຣັສໂຄໂລນາ

27th January 2020 0

10 ຂໍ້ແນະນໍາ ຈາກອົງກອນອານະໄມໂລກ ເພື່ອຄວບຄຸມໂລກໄວຣັສໂຄໂຣນາ ແບບບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ

By Entertain

1 ຫຼີກລ້ຽງການເດີນທາງໄປປະເທດທີ່ມີການລະບາດຢູ່ 2 ຫຼີກລຽງການສໍາຜັດສັດ ຫຼື ສິນຄ້າຈາກສັດ ເພາະການພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອກຸ່ມທໍາອິດແມ່ນມາຈາກສັດສູ່ຄົນ ທີ່ຕະຫຼາດຄ້າອາຫານທະເລ ແລະ ຄ້າສັດທີ່ເມືອງ ອູ່ຮັ່ນປະເທດຈີນ 3 ບໍ່ຄວນຢູ່ໃນສະຖານທີ່ແອອັດ 4 ບໍ່ຢູ່ໃກ້ຄົນທີ່ມີອາການທາງເດີນຫາຍໃຈ ຫຼື ການເປັນຫວັດ 5 ຫາກກັບມາຈາກພື້ນທີ່ສ່ຽງ ຖ້າເລີ່ມມີອາການ…