Tag: ເມືອງຈັນທະບູລີ

11th March 2020 0

ເມືອງຈັນທະບູລີ ອອກ 3ກົດເຫຼັກ ໃນການຈັດງານບຸນປີໃໝ່ລາວ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຢ່າງເຄັ່ງຄັດ!

By Education

ນັບມື້ລໍຖ້າ ອີກພຽງ 1ເດືອນກໍ່ຈະຮອດເທດສະການບຸນປີໃໝ່ລາວແລ້ວ ເຊິ່ງແນ່ນອນວ່າປີຜ່ານໆມາໃນທົ່ວປະເທດລ້ວນແຕ່ຈັດງານສະເຫຼີມສະຫຼອງບຸນດັ່ງກ່າວຢ່າງມ່ວນຊື່ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຈັດງານໃຫຍ່ຢູ່ແຄມຫາດ, ບູທເບຍຕ່າງໆ ຫຼື ການຊຸມນຸມຕາມແຄມທາງ. ແຕສໍາລັບປີນີ້ ກິດຈະກໍາຕ່າງໆທີ່ມີມວນຊົນເຂົ້າຮ່ວມຈໍານວນຫຼາຍນັ້ນ ຕ້ອງຖືກໂຈະ ແລະ ຫ້າມຈັດຂຶ້ນເດັດຂາດ ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນ, ສະກັດກັ້ນເຊື້ອໂຄວິດ-19 ບໍ່ໃຫ້ເກີດການແຜ່ລະບາດໃນລາວເຮົາ. ສະນັ້ນ, ການນຳເມືອງຈັນທະບູລີ ຈຶ່ງໄດ້ແຈ້ງສາມຂໍ້ຫ້າມ…