Tag: ເມືອງຕະໂອ້ຍ

28th February 2020 0

ດີໃຈນໍາ! ປະຊາຊົນທຸກຍາກ 12ບ້ານໃນເມືອງຕະໂອ້ຍ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ

By Education

ໃນວັນທີ 11 ກຸມພາ 2020 ຜ່ານມາ, ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງຕະໂອ້ຍ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດໂຄງການປີ 2019 ແລະ ວາງແຜນທິດທາງປີ 2020 ເມືອງຕະໂອ້ຍ ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ປະສອນໄຊ ອິນສີຊຽງໃໝ່, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ…