Tag: ເມືອງທ່າແຕງ

2nd March 2020 0

ເມືອງທ່າແຕງວາງ 7 ມາດຕະການເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍ

By Entertain

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຢູ່ເມືອງທ່າແຕງ ແຂວງເຊກອງ ປີ 2020 ນີ້ຈະໃຫ້ບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ການຜະລິດກະສິກຳ,ອຸດສະຫະກຳ-ຫັດຖະກຳ ເປັນສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວດີຂຶ້ນເປັນກ້າວໆ. ທ່ານ ແສງສຸບັນ ໄຊສະຫັວນ ຄະນະປະຈຳພັກເມືອງທ່າແຕງກ່າວຢືນຢັນຕໍ່ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານການເງິນປະຈຳປີ 2019 ຢູ່ສະໂມສອນຂອງເມືອງໃນວັນທີ 28 ກຸມພາ 2020ນີ້ວ່າ: ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງເມືອງມີບາດກ້າວຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນຕໍ່ເນື່ອງໃນລະດັບ 8,5…