Tag: ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ

13th March 2020 0

ຊົມເຊີຍ ມາອີກແຈ້ງການ! ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ແຈ້ງ ໃຫ້ໂຈະ ຫຼື ເລື່ອນການຈັດງານສັງສັນຕ່າງໆ

By Education

ຊົມເຊີຍໃນຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງການນໍາທຸກຂັ້ນທີ່ເຫັນໄດ້ຄວາມສໍາຄັນໃນການຈໍາກັດການຈັດງານຕ່າງໆທີ່ມີຄົນເຂົ້າຮ່ວມຈໍານວນຫຼາຍ ເພື່ອຕ້ານໂຄວິດ-19 ດ້ວຍການອອກແຈ້ງການໂຈະງານຊຸມນຸມຕ່າງໆໄລ່ຫຼັງກັນມາແບບຕິດໆ ຫຼ້າສຸດ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກໍ່ໄດ້ອອກແຈ້ງການໃຫ້ໂຈະ ຫຼື ເລື່ອນຊົ່ວຄາວໃນການຈັດງານສັງສັນ, ງານບຸນປະເພນີຕ່າງໆ ເພື່ອປ້ອງກັນການລະບາດຂອງເຊື້ອໂຄວິດ-19 ອີງຕາມແຈ້ງການສະບັບເລກທີ  0212/ຈມ.ສບ ລົງວັນທີ 12 ມີນາ 2020 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເຈົ້າເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ…