Tag: ເມົາແລ້ວຜິດກັນ

9th March 2020 0

ສາເຫດຍ້ອນເມົາ! ເມຍກໍ່ເຫດຄາດຕະກໍາຜົວເສຍຊີວິດຄາທີ່ ຫຼັງເລີກວົງນັ່ງດື່ມເຫຼົ້ານໍາກັນ

By Education

ເກີດເຫດເມຍຄາດຕະກໍາຜົວເສຍຊີວິດຄາຫ້ອງພັກ ຫຼັງຈາກເມົາແລ້ວຜິດຖຽງກັນ ເມື່ອກໍ່ເຫດແລ້ວກໍ່ເດີນທາງໄປມອບຕົວພ້ອມອ້າງເຮັດໄປຍ້ອນຄວາມໂມໂຫ ພັ້ງມືໜັກເກີນໄປ ຂະນະທີ່ອ້າຍຂອງຜູ້ຕາຍ ເຊື່ອວ່າເມຍຜູ້ຕາຍອາດເຫັນຂໍ້ຄວາມທີ່ຜູ້ຕາຍສົ່ງໄປຈີບສາວ ຈຶ່ງລົງມືບີບຄໍຕອນເມົາຫຼັບ, ເຫດດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນໃນຫ້ອງພັກແຫ່ງໜຶ່ງ ຢູ່ຈັງຫວັດຊົນບູລີ ປະເທດໄທ. ໃນບ່ອນເກີດເຫດ ພົບທ້າວພິພົບ ຂະຫຍັນການ ອາຍຸ 48ປີ ອາຊີບອອກເຮືອປະມົງ ແລະ ຂີ່ລົດຈັກຮັບຈ້າງ ນອນເສຍຊີວິດສະພາບຄໍຂຽວ ໃສ່ໂສ້ງຍີນສີດໍາ…