Tag: ເລືອກສາຍພັນໝາກມ່ວງ

1st February 2020 0

ເລືອກປູກໄດ້ຕາມໃຈ! ໝາກມ່ວງ 10ສາຍພັນບູຮານທີ່ຕ້ອງປູກ

By Education

ໝາກມ່ວງເປັນໝາກໄມ້ຊະນິດໜຶ່ງທີ່ຄົນລາວນິຍົມບໍລິໂພກທັງຍັງດິບ ແລະ ສຸກ ແຜ່ຫຼາຍເປັນວົງກວ້າງ, ນອກນີ້ກໍ່ຍັງນິຍົມປູກເຊັ່ນດຽວກັນ, ເຊິ່ງມື້ນີ້ແອັດມີໝາກມ່ວງ 10ຊະນິດມາແນະນໍາເພື່ອເປັນທາງເລືອກໃນການນໍາໄປທົດລອງປູກນໍາກັນ. 1 ໝາກມ່ວງມັນສາລາຍາ: ຢູ່ໃນກຸ່ມໝາກມ່ວງທະວາຍ ຕິດດອກອອກຜົນງ່າຍ ໃຫ້ຜົນຜະລິດດົກເປັນພວງ ແລະ ອອກໝາກຕະຫຼອດປີ, ເຊິ່ງເໝາະໃນການປູກໄວ້ປະຈໍາຢູ່ເຮືອນ ຫຼື ປູກເພື່ອຂາຍກໍ່ໄດ້. 2 ໝາກມ່ວງມັນຂຸນສີ: ນິຍົມປູກກັນມາແຕ່ບູຮານ…