Tag: ເສຍລາຍທຳອິດໃນໄທ

1st March 2020 0

ໄທເສຍລາຍທຳອິດຈາກໂຄວິດ ຢ້ຳນີ້ເປັນກໍລະນີສຶກສາເພາະເຊື້ອຫາຍແລ້ວ

By Education

ປະເທດໄທມາຮອດປະຈຸບັນພົບຜູ້ປ່ວຍເປັນໄວຣັສສາຍພັນໃໝ່ທັງໝົດ 42 ລາຍ ໃນນັ້ນກ່ອນໜ້ານີ້ກໍ່ມີຂ່າວອອກມາວ່າໄທສາມາດຄົ້ນພົບວັກຊິນປ້ອງກັນແລ້ວ ຫາກແຕ່ວ່າມາຮອດວັນທີ 29 ກຸມພາ 2020 ກໍ່ມີຄົນໜຶ່ງທີ່ຈາກໄປຢ່າງສະຫງົບ ໂດຍແພດຢັ້ງຢືນວ່າຄົນນີ້ແມ່ນກໍລະນີສຶກສາທີ່ແພດໄທຕ້ອງວິເຄາະຕໍ່ໄປ ເນື່ອງຈາກເຊື້ອໄວຣັສໄດ້ຫາຍຈາກຕົວຜູ້ກ່ຽວແລ້ວ. ຄົນທີ່ຈາກໄປລາຍທຳອິດຂອງໄທຍ້ອນໂຄວິດນັ້ນເປັນຊາຍໄວ 35 ປີ, ມີອາຊີບເປັນຄົນຂາຍເຄື່ອງ ແລະໄດ້ຕິດໄວຣັສ ກ່ອນຈະມາເສຍໃນວັນທີ 29 ເວລາປະມານ 18:25…