Tag: ເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ

28th February 2020 0

ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ! ການຮັບສະໝັກຄົນລາວເຮັດວຽກໃນໂຄງການເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ

By Education

ໂຄງການທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ເປັນໂຄງການເຊື່ອມຈອດຍຸດທະສາດລະຫວ່າງ ຂໍ້ລິເລີ່ມ “ໜື່ງແລວ ໜື່ງເສັ້ນທາງ” ຂອງ ສປ ຈີນ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງ ສປປ ລາວ “ຫັນປະເທດທີ່ບໍ່ມີທາງອອກສູ່ທະເລ ໃຫ້ເປັນປະເທດເຊື່ອມຈອດທະເລ”, ເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ເປັນເສັ້ນທາງລົດໄຟລະບົບລາງມາດຕະຖານສາກົນແລ່ນດ້ວຍໄຟຟ້າ ແຫ່ງທຳອິດຂອງອາຊຽນ. ການເປີດດຳເນີນການຂອງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຈະເປັນການຍົກສູງລະດັບການຄົມມະນາຄົມທີ່ຫຍຸ້ງຍາກຂອງ “ປະເທດທີ່ບໍ່ມີທາງອອກສູ່ທະເລ…