Tag: ເສັ້ນທາງເລກທີ 8

16th March 2020 0

ດ່ວນ! ເຖິງຜູ້ຂັບຂີ່ ຫຼີກລ່ຽງໃຊ້ທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ເລກ 8 ຈະປິດປັບປຸງ ຮອດວັນທີ 22ມີນາ ນີ້

By Education

ແຈ້ງເຖິງບັນດາຜູ້ຂັບຂີ່ທີ່ນໍາໃຊ້ເສັ້ນທາງເລກ 8 ໃນໄລຍະນີ້ໃຫ້ປ່ຽນໄປໃຊ້ເສັ້ນທາງອື່ນໃນການສັນຈອນ ເນື່ອງຈາກຈະປິດປັບປຸງ, ສ້ອມແປງເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວເປັນເວລາ 7ວັນ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 16 ຫາ 22 ມີນາ 2020. ອີງຕາມແຈ້ງການຂອງກົມຂົວທາງ ໂຄງການສ້ອມແປງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ( ໂຄງການ 16.2)ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງສະບັບເລກທີ: 507/ຄສຊ.16.2…