Tag: ເຫຼົ້າໄຫ

9th March 2020 0

ຄວາມໝາຍຂອງ ເຫຼົ້າ ທີ່ກ່ຽວພັນວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມຂອງຄົນລາວ

By Entertain

ເຫຼົ້າ ຫຼື ເອີ້ນກັນອີກຊື່ ໜຶ່ງວ່າ “ສຸລາ” ໝາຍເຖິງນໍ້າເມົາຊະນິດໜຶ່ງ ທີ່ຜະລິດດ້ວຍການໝັກດອງຈາກເຂົ້າ, ສາລີ ແລະໝາກໄມ້.ເຫຼົ້າທີ່ບໍ່ຕົ້ມ, ບໍ່ກັ່ນເອີ້ນວ່າ ເຫຼົ້າສາໂທ ສ່ວນເຫຼົ້າທີ່ຜ່ານການຕົ້ມກັ່ນອອກມາ ແລ້ວເອີ້ນວ່າ “ເຫຼົ້າເດັດ” ຫຼື ເຫຼົ້າຂາວ ເຊິ່ງມັນມີຄວາມກ່ຽວພັນ ຕິດພັນກັບ ການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ ບັນດາເຜົ່າມາຕັ້ງແຕ່ດຶກດຳບັນ…