Tag: ເຮັດຖ້ວຍ

9th March 2020 0

ປູກໄວ້ເລີຍ “ຕົ້ນເລັບຄຸດ” ໃຊ້ເປັນພາສະນະແທນຖ້ວຍ, ຈານໄດ້ ຄັກສຸດ

By Entertain

ໂລກຖືກໃຈສິ່ງນີ້ ເປັນໄອເດຍຮັກໂລກທີ່ບໍ່ທໍາມະດາແທ້ໆ ເມື່ອຜູ້ໃຊ້ເຟດບຸກ  Santi Issaraphan ໄດ້ໂພສພາບ ແລະ ເລື່ອງລາວສຸດປະທັບໃຈວ່າ . ຂ້ອຍພົບໄມ້ໄມ້ທີ່ໜ້າຮັກນີ້ໃນງານບຸນ ທີ່ເພິ່ນເອົາມາໃສ່ອາຫານຕ້ອນຮັບຜູ້ຄົນທີ່ມາຮ່ວມງານຢູ່ຫຼາຍງານ,  ຫຼາຍຄົນຕ່າງສົນໃຈວ່າແມ່ນໃບຫຍັງ, ພໍດີກັບມື, ບໍ່ຕ້ອງຂັດໄມ້ຄືໃບຕອງ . ເຂົາເອີ້ນວ່າ “ຕົ້ນເລັບຄຸດລັງກາ” ຄືມັນດີເນາະເປັນໃບໄມ້ທໍາມະຊາດທີ່ເຮົາສາມາດໃຊ້ແທນໂຟມໄດ້ ເປັນການຫຼຸດພາວະໂລກຮ້ອນ, ຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ…