Tag: ແຂ່ງຂັນໄອເດຍທາງທຸລະກິດ

16th December 2019 0

ເຊີນຊວນໄວໜຸ່ມເຂົ້າແຂ່ງຂັນໄອເດຍທາງທຸລະກິດ ໃນຂົງເຂດນໍ້າ, ພະລັງງານ ແລະ ອາຫານ ຊີງເງິນລາງວັນ 1 ແສນ ໂດລາ

By Entertain

ມີຂ່າວດີມາບອກຕໍ່ ສໍາລັບໃຜທີ່ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນ, ຄວາມຄິດທີ່ດີໆກ່ຽວກັບການສ້າງທຸລະກິດ ລອງສະໝັກເຂົ້າແຂ່ງຂັນໄອເດຍທາງທຸລະກິດທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງໃນຂົງເຂດນໍ້າ, ພະລັງງານ ແລະ ອາຫານ. . ການແຂັ່ງຂັນນີ້ແມ່ນເພື່ອຊີງທຶນລາງວັນສູງເຖິງ 100,000 ໂດລາ ໃນກິດຈະກຳນໍ້າ ແລະ ພະລັງງານເພື່ອອາຫານ ຫຼື Water and Energy for Food…