Tag: ແຈ້ງກັກລົດຄົນຈີນເພື່ອກວດກາ

3rd February 2020 0

ດ່ວນ! ຈາກກົມຕໍາຫຼວດໃຫຍ່ ແຈ້ງກັກລົດ 3ຄັນທີ່ເດີນທາງມາຈາກເມືອງອູຮ່ານເພື່ອກວດກາ

By Education

ກ່ອນໜ້ານີ້ກະແສເລື່ອງມີລົດຄົນຈີນທີ່ເດີນທາງມາຈາກເມືອງອູຮ່ານເຂົ້າສູ່ລາວເປັນທີ່ຮືຮາຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວເປັນເຂດເລີ່ມຕົ້ນລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັສໂຄໂຣນາໃນ ສປ ຈີນ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນທີ່ພົບເຫັນຮູບພາບຂອງຂະບວນລົດນັ້ນຢ້ານກົວ ແລະ ວິຕົກກັງວົນຫຼາຍ, ຫຼ້າ່ສຸດແຈ້ງກາດຈາດກົມຕໍາຫຼວດໃຫຍ່ ແຈ້ງໃຫ້ກັກລົດ 3ຄັນທີ່ເດີນທາງມາຈາກເມືອງອູຮ່ານເພື່ອກວດກາກ່ອນ. ໂດຍອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ສະບັບເລກທີ 189/ປກສ. ລົງວັນທີ 17 ກຸມພາ 2016. ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມຕໍາຫຼວດຈະລາຈອນ;…