Tag: ແຈ້ງການຫ້າມຂຶ້ນລາຄາຜ້າປິດປາກ

3rd February 2020 0

ຍັງທັນບໍ່! ແຈ້ງການຫ້າມສວຍໂອກາດຂຶ້ນລາຄາຜ້າປິດປາກ ແລະ ອຸປະກອນການແພດອື່ນໆ

By Education

ເຊື່ອວ່າຫຼາຍຄົນຈະໄດ້ຍິນ ແລະ ພົບເຫັນກະແສສັງຄົມກ່ຽວກັບລາຄາຜ້າປິດປາກທີ່ແພງຂຶ້ນຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ ອັນເປັນຜົນເນື່ອງມາຈາກຄວາມຕ້ອງການທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ແມ່ຄ້າຂຶ້ນລາຄາໂດຍບໍ່ຮູ້ສາເຫດ, ຫຼ້າສຸດ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກອອກໜັງສືແຈ້ງການກ່ຽວກັບ ການຫ້າມຂື້ນລາຄາຢາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການແພດທີ່ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການປ້ອງກັນພະຍາດອັກເສບປອດຮຸນແຮງ ທີ່ເກີດຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກ Coronavirus. ອີງຕາມແຈ້ງການເລກທີ 1012/ກອຢ ລົງວັນທີ 3 ກຸມພາ 2020 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເນື່ອງຈາກວ່າສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດຮຸນແຮງທີ່ເກີດຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກ…