Tag: ແຈ້ງການຫ້າມເຂົ້າສາມຫຼ່ຽມຄໍາ

10th March 2020 0

ສາມຫຼ່ຽມຄໍາຄຸມເຂັ້ມ! ອອກແຈ້ງການສະບັບທີ 3 ຫ້າມເຂົ້າເຂດດັ່ງກ່າວອີກ 15ວັນ

By Education

ກ່ອນໜ້ານີ້ ຄຂສພ ໄດ້ອອກແຈ້ງການໂຈະການເດີນທາງເຂົ້າອອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄໍາ ອອກມາແລ້ວ 2ຄັ້ງ ໂດຍຄັ້ງທີສອງແມ່ນສິ້ນສຸດໃນວັນທີ 10 ມີນາ 2020, ແຕ່ຫຼ້າສຸດ ໄດ້ມີແຈ້ງການອອກມາອີກຄັ້ງ ໂດຍໃຫ້ສືບຕໍ່ປະຕິບັດມາດຕະການດັ່ງກ່າວຕື່ມອີກເປັນເວລາ 15ວັນ ໂດຍໃຫ້ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 11 ມີນາ 2020 ເຖິງ 25 ມີນາ…

26th February 2020 0

ແຈ້ງ ຫ້າມເຂົ້າເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄໍາ 14ວັນ ເລີ່ມມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ

By Education

ລາວເຮົາ ໄດ້ມີການເອົາໃຈໃສ່ທຸກດ້ານເພື່ອປ້ອງກັນການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ແຜ່ລາມເຂົ້າມາລາວ, ໂດຍຫຼ້າສຸດ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ຫ້ອງການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄດ້ອອກແຈ້ງການ ໂຈະຊົ່ວຄາວການເຂົ້າເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄໍາ ຄັ້ງທີ 2 ເປັນເວລາ 14ວັນ. ອີງຕາມແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 051/ຄຂສພ.ບກ ລົງວັນທີ…