Tag: ແຝດຫ້າລາວ

3rd March 2020 0

ຈື່ກັນໄດ້ບໍແຝດ 5 ໃຫຍ່ກັນແລ້ວເດ ໜ້າຮັກທັ້ງນັ້ນ

By Education

ແອັດເຊື່ອເຫຼືອເກີນວ່າການລ້ຽງລູກຄົນໜຶ່ງໃຫ້ໃຫຍ່ກິນໄດ້ຍ່າງເປັນ ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງທຳມະດາ ແລ້ວລ້ຽງລູກ 5 ຄົນຈົນໃຫຍ່ຈະຫຍຸ້ງຍາກສາຫັດພຽງໃດ ກໍ່ຄູນຄວາມເມື່ອຍເປັນອີກຫຼາຍທົບ ແຕ່ພໍ່ແມ່ແນວໃດກໍ່ພໍ່ແມ່ ເຮົາມາເບິ່ງການເຕີບໂຕຂອງຫຼານນ້ອຍແຝດ 5 ຂອງລາວ ຜູ້ໃຫ້ກຳເນີດເຮັດແນວໃດຫຼານໆຄືໃຫຍ່ກ້າໜ້າບານກັນທຸກຄົນໜ້າຮັກສຸດໆ!!! . ຫຼານແຝດ 5 ຄົນຜູ້ນີ້ເກີດເມື່ອວັນທີ 17 ມິຖຸນາ 2014 ມີແມ່ເພິ່ນຊື່ ນາງ…