Tag: ແມັດທີວ

19th March 2020 0

ໜຸ່ມແມັດທີວເຕືອນທຸກຄົນ ຕັດໃຈແຕ່ຕອນນີ້ຢ່າຟ້າວກິນດື່ມສັງສັນ

By Education

  ບັນດານັກດື່ມ ຜູ້ມັກມ່ວນທັງຫຼາຍ ທີ່ຜ່ານມາບ້ານເຮົາອາດໃຊ້ຊີວິດຕິດພັນກັບການພົບປະສັງສັນ ມ່ວນຊື່ນດື່ມເຫຼົ້າເບຍກັນທຸກວັນ ແຕ່ຕອນນີ້ໂຄວິດມາແຮງ ຄວນຍົກເລີກງານກິນດື່ມອອກໄປປີໜ້າປີໃນສາກ່ອນ ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນເຮົາອາດໄດ້ໃຊ້ຊີວິດຢ່າງບໍມີຄວາມສຸກໄປອີກຍາວ ໜຸ່ມແມັດທີວບອກ.   ໜຸ່ມແມັດທີວ ດິນ ສາມີສາວລີເດຍ ໄດ້ມາໄລຟເລົ່າອາການ ແລະເຕືອນແຟນໆພ້ອມປະຊາຊົນເຖິງ ຄວາມເປັນມາຂອງພະຍາດໂຄວິດ ແລະຕົນເອງໃນວັນທີ 19 ມີນານີ້ ມີຂໍ້ມູນຫຼາຍຢ່າງທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ໄທເຮົາເຈົ້າຂ້ອຍຫຼາຍ…