Tag: ແອກໍຮໍ

15th April 2020 0

ນ້ຳໃຈຈາກຄອບຄົວທັກສິນມາຕະຫຼອດ, ຊຸດນີ້ແຈກນ້ຳຢາລ້າງມືທົ່ວປະເທດ

By Education

ທ່ານທັກສິນ ຊິນນະຫວັດ ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງໄທ ນ້ຳໃຈງາມຕົວຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແຕ່ໃຈຍັງຮັກບ້ານເກີດເມືອງນອນຍັງສົ່ງແອກໍຮໍສ້າງມືແຈກຢາຍໃຫ້ປະຊາຊົນໃນທົ່ວປະເທດ ໂດຍຜ່ານບັນດາສະມາຊິກສະພາຂອງພັກເພື່ອໄທ ນ້ຳຢາລ້າງມືທີ່ນຳໄປແຈກຢາຍເປັນເອກໍຮໍ 75 ສິນທໍຄ້າທີ່ຫາຍາກສຸດໆໃນປະຈຸບັນ ຂ້າງໆມີພາບທ່ານທັກສິນ ທີ່ປະຊາຊົນຮາກຫຍ້າຊື່ນຊົມທີ່ສຸດຕິດຢູ່. ທັ້ງນີ້ ທາງ ສສ ພັກເພື່ອໄທລະບຸວ່າ ທ່ານທັກສິນ ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍປະຊາຊົນຄົນໄທທຸກຄົນ ເນື່ອງຈາກຂະນະນີ້ເກີດບັນຫາໜ້າກາກອະນາໄມ ແລະແອກໍຮໍຂາດຕະຫຼາດ ຈິ່ງມອບເງິນຈຳນວນໜຶ່ງເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນຜ່ານ…