Tag: ແອັບເປີ້ນຝຼຸກ

28th February 2021 0

ແອັບເປີ້ນໂພສເຖິງຟຼຸກຈີຣະ ເຂີຍລາວຜູ້ຮັກຈີງ

By Education

ເວົ້າໄດ້ວ່າເປັນຄູ່ຮັກທີ່ຫຼາຍໆຄົນຕ້ອງອິດສາເລີຍລະ ສຳລັບຄູ່ສາວລາວບ່າວໄທ ແອັບເປິ້ນ-ຟຼຸກ ທີ່ຄອງຮັກຍາວນານມາ 10 ກວ່າປີ ແລະທຸກມື້ນີ້ຍັງມີແຕ່ມຸມຫວານໆໃນໃຫ້ເຫຼົ່າຜູ້ຕິດຕາມເພິ່ນໄດ້ເຊີຍຊົມ. ມື້ວານນີ້ສາວແອັບເປີ້ນໂພສຄວາມໃນໃຈລົງໃນເຟສບຸກສ່ວນຕົວວ່າ: “ບໍ່ວ່າວັນໃດເຮົາຈະເຈັບປວດເທົ່າໃດທໍ້ແທ້ພຽງໃດ ຄົນໆນີ້ໍບອກສະເໝີວ່າ…..ອ້າຍໂອນເງິນໃຫ້ແລ້ວເດີ້…..” ແຮໆຄຳບອກເລົ່ານີ້ຂອງສາວແອັບເປິ້ນເປັນຄົນທີ່ບັນດາເມຍໆຢາກໄດ້ຍິນຈາກຜົວທີ່ສຸດເລີຍລະ ຈະຫຼາຍຫຼືໜ້ອຍກໍ່ແມ່ນກຳລັງໃຈ ບໍແມ່ນວ່າເມຍມັກເງິນແຕ່ເງິນກໍ່ເຮັດໃຫ້ມະນຸດເມຍຊື່ນໃຈເພາະຈະໄດ້ໄປຊັອບປິ້ງຊື້ໃນສິ່ງທີ່ມັກນັ້ນເອງ. ສຳລັບຄູ່ນີ້ແລ້ວເປັນຄວາມຮັກຂອງຄົນສອງຄົນທີ່ຢູ່ກັນຍາວນານບໍ່ວ່າກ່ອນຫຼືຫຼັງແຕ່ງກໍ່ມີມຸມຫວານໆມາອວດກັນຕະຫຼອດເປັນເລື່ອງທີ່ຫາຍາກຢູ່ ເພິ່ນຄູ່ນີ້ເຂີຍໄທໃພ້ລາວຄົບກັນຍາວນານ 11 ປີ ກ່ອນຕົກລົງປົງໃຈເຂົ້າສູ່ປະຕູວິວາ. ແລະການແຕ່ງງານຂອງທັງສອງກໍ່ເດີນທາງມາຮອດປີທີ3 ແລ້ວ…