Tag: ໂຈນລັກເຄື່ອງ

29th January 2020 0

ລະວັງກັນແນ່ເດີ້ພີ່ນ້ອງ! ໂຈນມາຫຼາຍຮູບແບບ

By Education

ກໍາລັງເປັັນກະແສທີ່ສັງຄົມໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຫຼາຍສໍາລັບກໍລະນີ ແມ່ຍິງຄົນໜຶ່ງລັກຊີ້ນໝູໃນກະຕ່າລົດຄົນທີ່ຝາກລົດຈັກໄວ້ໃນຄອກຝາກລົດຕະຫຼາດແຫ່ງໜຶ່ງ, ເຊິ່ງມີຄົນຖ່າຍຄຣິບເຫດການດັ່ງກ່າວໄວ້ດ້ວຍ. ຄຣິບເຫດການດັ່ງກ່າວແມ່ນຖືກບັນທຶກ ແລະ ເຜີຍແຜ່ໃນຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກຊື່ວ່າ ຊຸບ ຕາແຊມ ເຈ້ສີ ພ້ອມຂໍ້ຄວາມລະບຸວ່າ: ເຕືອນໄພເດີພີ່ນ້ອງ ມິດສາຊິບ ຊອກລັກເຄື່ອງຕາມຄອກລົດຈັກ ບໍ່ຮູ້ວ່າລາວຢູ່ບ້ານໃດເຫັນແຕ່ມາລັກຊີ້ນ5ກີໂລ ຢູ່ຕະຫລາດທົ່ງຂັນຄຳຕອນເຊົ້າມື້ນີ່, ເອື້ອຍໝວກສີຂຽວແມ່ນເຈົ້າຂອງຊີ້ນ, ຜູ້ຊາຍຈັບແຂນລາວແມ່ນເຈົ້າຂອງຄອກລົດຈັກ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃຫ້ລະມັດລະວັງຕອນໄປຕະຫລາດຊື້ເຄື່ອງຂອງແລ້ວຫ້ອຍມ້ຽນຕາມລົດຈັກ ແລ້ວໄປເລາະຊື້ເຄື່ອງຕື່ມ…