Tag: ໂບ

16th March 2021 0

ຄົງ​ຄິດ​ຮອດ​ພໍ່ ປໍ ແຫຼະ ນ້ອງ​ມະ​ລິ ຂໍ​ແມ່​ຖ່າຍ​ຮູບ​ປັ້ນ ພໍ່​ແມ່​ລູກ ທຸກ​ຄັ້ງ​ທີ່​ພົບ

By Entertain

ເຂົ້າ​ໃຈ​ຄວາມ​ຮູ້​ສຶກ​ລູກ​ສາວ​ດີ ແມ່ ໂບ ຈຸກ​ໃນ​ໃຈ ເມື່ອ​ນ້ອງ ມະ​ລິ ຂໍ​ຖ່າຍ​ຮູບ​ປັ້ນ ພໍ່​ແມ່​ລູກ ທຸກ​ຄັ້ງ​ທີ່​ພົບ​ເຫັນ ເພາະ​ຄົງ​ຄິດ​ຮອດ​ພໍ່ ບໍ່​ມີ​ໃຜ​ທີ່​ຢາກ​ເປັນ​ແມ່​ລ້ຽງ​ດ່ຽວ ຫຼື ລ້ຽງ​ລູກ​ຄົນ​ດຽວ ຄອບ​ຄົວ​ທີ່​ສົມ​ບູນ​ຕ້ອງ ມີ​ພໍ່​ແມ​່​ລູກ ແຕ່​ແນວ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ດາ​ລາ​ໜຸ່ມ ປໍ ທິດ​ສະ​ດີ ຈາກ​ໄປ​ໄດ້…