Tag: ໂອນຂໍ້ມູນລະຫວ່າງໂທລະສັບມືຖື Android ກັບຄອມພິວເຕີ

25th December 2019 0

5 ວິທີ ໂອນຂໍ້ມູນລະຫວ່າງໂທລະສັບມືຖື Android ກັບຄອມພິວເຕີ

By Entertain

ແນະນໍາ 5 ວິທີໂອນຖ່າຍຂໍ້ມູນລະຫວ່າງມືຖື Android ກັບຄອມພິວເຕີແບງ່າຍໆພື້ນຖານ ສາມາດເລືອກໃຊ້ໄດ້ຕາມທີ່ສະດວກເລີຍຈ້າ… ສໍາລັບການໃຜທີ່ໃຊ້ມືຖື Android ແລະ ຄອມພິວເຕີເປັນປະຈໍາແມ່ນຈະຕ້ອງມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງການຖ່າຍໂອນຍ້າຍໄຟ໌ໄປມາລະຫວ່າ ມືຖື ແລະ ຄອມຢູ່ເລື້ອຍໆ ເຊິ່ງຄວາມຈິງແລ້ວການໂອນຖ່າຍຍ້າຍໄຟ໌ມີຢູ່ຫຼາກຫຼາຍແບບ ແຕ່ບາງຄົນກໍໃຊ້ແບບເກົ່າຊໍ້າໄປຊໍ້າມາຕາມຄວາມລຶ້ງເຄີຍ ແຕ່ຖ້າລອງເບິ່ງອີກວິທີອື່ນທີ່ອາດຈະງ່າຍ ແລະ ສະດວກກ່ອນກໍເປັນໄດ້ ມື້ນີ້ເຮົາຈະມາແນະນໍາວິທິໂອ່ນຖ່າຍໂອນຂໍ້ມູນລະຫວ່າງໂທລະສັບມືຖື Android…