Tag: ໂຮງຮຽນຍຸບກິດຈະການ

25th February 2020 0

ລາມມາຮອດຂົງເຂດການສຶກສາ! ນັກຮຽນ 200ຄົນຖືກລອຍແພ ຫຼັງໂຮງຮຽນຍຸບ

By Education

ກ່ອນໜ້ານີ້ແອັດເຊື່ອວ່າຫຼາຍທ່ານຈະໄດ້ຮັບຮູ້ຂ່າວຂອງປະເທດເພື່ອນບ້ານກ່ຽວກັບຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດດັງໆຫຼາຍແຫ່ງຍຸບກິດຈະການລົງຍ້ອນເສດຖະກິດພົ່ນພິດ ບໍ່ສາມາດດໍາເນີນກິດຈະການໄປຕໍ່ໄດ້, ເຊິ່ງຜົນກະທົບດັ່ງກ່າວໄດ້ແຜ່ລາມຕໍ່ທຸລະກິດຫຼາຍຂົງເຂດ ຫຼ້າສຸດ ມາຮອດການສຶກສາແລ້ວ, ໂຮງຮຽນອະຊີວະສຶກສາເອກະຊົນແຫ່ງໜຶ່ງໃນ ຈັງຫວັດໄຊນາກ ປະເທດໄທ ໄດ້ປະກາດເລີກກິດຈະການ ທັ້ງທີ່ມີນັກຮຽນ ກວ່າ 200ຊີວິດ ເດີນທາງມາຂໍຄໍາຊີ້ແຈງຈາກໂຮງຮຽນດັ່ງກ່າວ. ໂຮງຮຽນດັ່ງກ່າວກໍ່ໄດ້ຊີ້ແຈງເຖິງສາເຫດວ່າປະສົບກັບພາວະຂາດທຶນ ບໍ່ສາມາດເປີດໂຮງຮຽນຕໍ່ໄດ້ ຈະຊົດເຊີຍເງິນຄ່າຮຽນໃຫ້ນັກຮຽນພາກບ່າຍ ທີ່ຍັງບໍ່ຈົບການສຶກສາເປັນຈໍານວນເງິນ 1ໝື່ນບາດ ຫຼື ປະມານ…